De uitnodigingen voor de 40 jarige jubileumfeestavond van 22-10-2011 zijn als het goed is bij jullie bezorgd. Deze feestavond/reünie in zaal Metieske is bedoeld voor leden en oud-leden (met partner) van de Vèloklub Sèrum. Kosten zijn € 15/p.p. (incl. koffie, vlaai, drank, hapjes, jubileumboek). Opgave is mogelijk middels betaling van € 15,- p.p. aan onze penningmeester. Geef je a.u.b. zo snel mogelijk op.

Degenen die per abuis geen uitnodiging mochten ontvangen, kunnen zich bij de organisatie even melden.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Groetjes Organisatie Jubileumfeestvond:
Henk Janssen, Chris Sijbers, Ton Manders, Sjaak van Enckevort.