Opgaven voor de feestavond zijn overweldigend. Bijna iedereen van de huidige leden zal aanwezig zijn. Ook hebben vele oud-leden zich aangemeld. Super! Degenen die zich nog niet hebben opgegeven krijgen deze week nog de laatste kans om zich op te geven.
Opgave door betaling van € 15,00/p.p. aan onze penningmeester Jo Hendriks.
Voor hapje, drankje en jubileumboek wordt gezorgd!

Groetjes jubileumcommissie: Henk, Chris, Ton, Sjaak.