Toertocht Venlo

Op 19 mei (eerste Pinksterdag) wordt door TWC Noord Limburg voor de vierde keer Toertocht Venlo georganiseerd.

Deelnemers aan deze fietstocht kunnen kiezen uit twee afstanden, 75 en 115 km.

De route is zorgvuldig uitgepijld en loopt door de mooiste landelijke delen van Noord- en Midden Limburg.

Om verkeersdrukte te vermijden en daarmee ook de veiligheid te bevorderen worden dorpskernen en drukke wegen zoveel als mogelijk vermeden.

De tocht gaat over goed berijdbare wegen, waarop stevig tempo gemaakt kan worden.

De start is bij Boostenhof in Boekend en de deelnemers kunnen tussen 8 en 10 uur vertrekken.

Verzorgingsposten zijn ingericht in Kronenberg (na ca. 40 km, tot half een) en voor de 115 km route ook in Geijsteren (na ca. 75 km, tot twee uur).

Bij Boostenhof is ook de aankomst.

De tocht vindt plaats onder auspiciën van de NTFU en deelname kost € 5.– (NTFU-leden betalen € 4.–).

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Theo Ponjee (077-3540416) of Pierre Klerken (077-3870733, e-mail pierre.klerken@versatel.nl)

en vanaf begin april kan ook de website www.twcnoord-limburg.nl geraadpleegd worden voor de meest actuele informatie.

 

Bij deze het vriendelijke aanbeveling deze tocht bij de leden van uw fietsvereniging onder de aandacht te brengen, dan wel deze in uw toerprogramma op te nemen.

Als dit reeds gebeurd is, maken we u erop attent dat deze tocht eerst voor 26 mei in de (NTFU-)kalender was opgenomen.

Deze datum is dus nu een week vervroegd.

Gezien het tijdstip zien we deze tocht ook als ideale voorbereiding voor deelnemers aan Limburgs Mooiste, die het weekend daarop wordt verreden.